GCAN

 

شرکت جیکن تولید کننده انواع کنترلر، کارتهای ورودی و خروجی، انواع گیتوی های CANopen میباشد و ارائه دهنده تجهیزاتی با قیمت مناسب تر جهت پروژه های ماشین سازی و یا  سیستم های کنترل سبکتر میباشد.