سری HF6

چاپ

این ترانسمیترها با درجه حفاظت محیطی IP65 در سه نوع دیواری و کانالی و کابلی ارائه می شوند.

 این سری دقتی در حدود 1% دارند و خروجی این ترانسمیترها می تواند آنالوگ جریانی (20...4)میلی آمپر و یا ولتاژی (10...0)(5..0)(1...0)ولت و یا دیجیتال (Ethernet(LAN,WLAN),USB,RS485) باشد و می تواند اطلاعات 2000 نقطه را در خود ذخیره نماید.

 این سری نیز پارامترهای محاسباتی Dew-Frost Point را ارائه می نماید.

جهت دریافت اطلاعات تکمیلی به www.rotronic-humidity.com مراجعه نمایید.