معرفی دوره های آموزشی

 شرح دوره های حضوری

NICTC22 دوره آموزش پیشرفته سیستم های کنترل (پی ال سی های بکهوف BECKHOFF PLC)

مدت دوره سه روز

NICTC23 دوره آموزش سیستم های کنترل حرکت (Motion)

مدت دوره سه روز

NICTC32 دوره آموزش پیشرفته سیستم های کنترل با نرم افزار TwinCAT3

مدت دوره سه روز

NICTC33 دوره آموزش سیستم های کنترل حرکت با نرم افزار TwinCAT3

مدت دوره سه روز

NICTC34 دوره آموزش Matlab/Simulink با نرم افزار TwinCAT3

مدت دوره یک روز

NICTC35 دوره آموزش ++C با نرم افزار TwinCAT3

مدت دوره دو روز

NICTC41 دوره آموزش مقدماتی و آشنایی با اینترنت اشیاء IOT

مدت دو روز

NICTC42 دوره آموزش پیشرفته اینترنت اشیاء و فضای ابری IOT

مدت سه روز

NICTC52 دوره آموزش پروتکل ارتباطی OPC-UA

مدت سه روز

 

******* دوره های غیر حضوری ******
جهت ثبت نام و انتخاب دوره های غیر حضوری اینجا کلیک نمایید.