فایل های آموزشی

بررسی اجمالی محیط  نرم افزار TwinCAT3

Modbus TCP

نحوه کار با نرم افزار Scope View

تنظیماتModbusدر سریCX8090

معرفی سیستم کنترل حرکت (Motion)

ارتباط HMI با PLC

نحوه اتصال و برنامه نویسی کنترلر های سری CX