ترانسمیترها

 ترانسمیترهای دما رطوب می تواند رطوبت را در 0 تا 100% با دقت کمتر از 1% اندازه گیری نماید. رنج دمای کارکرد آنها 100- تا 200 درجه می باشد و می توانند خروجی آنالوگ جریانی(4…20mA) و یا ولتاژی( 0…10V,0…5V,0…1V) و یا خروجی دیجیتال بصورت Serial و Ethernet و یا Bus داشته باشد.

 

در تمامی ترانسمیترها وجود یک نمایشگر قابل انتخاب می باشد و پارامترهای محاسباتی مثل Wet bulb , Frost point ,Dew point و … را نیز محاسبه می نماید در برخی از سری ها قابلیت Auto diagnostic را دارند و خروجی آنها قابل تنظیم می باشد.

 

    • ترانسمیترهای فشار  این گروه از ترانسمیترها جهت اندازه گیری فشار  از 0 تا 1000 بار میباشد و دارای خروجی آنالوگ جریانی(4…20mA) و یا ولتاژی( 0…10V,0…5V,0…1V) و یا خروجی دیجیتال بصورت Serial و Ethernet و یا Bus می باشد.

ترانسمیترهای سرعت هوا و FLOW با رنج 0تا40 متر بر ثانیه  و خروجی های آنالوگ جریانی(4…20mA) و یا ولتاژی( 0…10V,0…5V,0…1V) و یا خروجی دیجیتال بصورت Serial و Ethernet و یا  Busنیز در این گروه قرار دارند.