تجهیزات کنترلی

 

در این گروه از محصولات  اقلام پر کاربرد  در پروژه های اتوماسیون  به مجریان پروژه معرفی شود  سعی شده در این مجموعه امکان بررسی و انتخاب یک سیستم کامل  اتوماسیون صنعتی را با تمام اقلام مورد نیاز ( منبع تغذیه سویئچینگ ، پانل اپراتوری،HMI، ایستگاه هواشناسی و…) فراهم نماییم.